Talent/nadání

Představení koncepce vzdělávání koordinátorů pro nadání organizací REGIO – Výzkumné a rozvojové centrum

1. Základní dlouhodobý kurz pro koordinátory pro nadání – A1

T: září – prosinec 2016

Více informací ke kurzu naleznete ZDE.

2. Pokročilý dlouhodobý kurz pro koordinátorů pro nadání – B1

T: září – prosinec 2017

Nutno absolvovat základní kurz – A1. Aktuální témata do větší hloubky.

Program
a) činnost institucí zabývající se talentem
b) pedagogické diagnostika nadaných dětí
c) vědecké a projektové obohacující metody práce
d) teorie a vlastní případové studie na uplatňování obohacujících metod práce s nadanými dětmi
e) teorie a vlastní případové studie na výzkumné metody práce s nadanými dětmi
f) hosté – s konkrétními zkušenostmi – ppp, mensa a atd.

3. Kurz – Koordinátor pro nadání – Specialista – C1

T: leden – červen 2018

Prohloubení vlastních dovedností a znalostí formou vlastního projektu. 20 konzultačních hodin + 8 hodin obhajoba práce. Nutno absolvovat kurz A1, B1

Témata absolventských prací je možno zvolit z následujících oblastí:
a) Konkrétní plán vlastního projektu zavedení systémové výuky ve škole
b) Příprava dotačního projektu na podporu nadaných dětí
c) Nastavení celoroční koncepce výuky nadaných dětí ve svém oboru