Projekt „Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí“

 Realizovaný projekt: Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí

Cíl projektu: Posílení konkurenceschopnosti a zlepšení podmínek pro rozvoj měst a obcí Moravskoslezského kraje prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměřeného na oblast znalostí strategického řízení a rozhodování manažerů na úrovni měst a obcí.

1.skupina starostů_společné foto2.skupina starostů_společné foto

 

 

 

 

Cílová skupina: Volení zastupitele tzv. volený management obcí a profesionální management obcí.

V osnovách projektu klademe za cíl dosažení vyšší míry spolupráce mezi profesionálním a voleným managementem. Z pohledu voleného managementu se jedná o pochopení role komunálního politika.

Zastupitelům pomůže zvýšit znalosti a dovednosti vedoucí k aktivnímu rozvoji daného území se základními kritérii

Výstup projektu:

Moderní výuková metodika zaměřená na praktickou aplikovatelnost znalostí v otázkách místního rozvoje s důrazem na praktickou aplikovatelnost znalostí a dovedností v oblastech:

 • Strategického řízení a rozhodování měst a obcí
 • Řízení změn jako nástroje rozvoje
 • Rozpoznání příležitosti a marketingové sebeprosazení obce či města
 • Minimalizace prostoru pro korupci
 • Rozvoj kreativity a efektivní práce

Výsledkem projektu:

30 proškolených osob (starostů, místostarostů a odborných pracovníků)

Jedinečnost projektu:

 • Zaměření na oblast systémového přístupu k řízení místního rozvoje.
 • Podpora malým městům a obcím – vytvoření nových studijních opor ucelený pohled na problematiku řízení malých měst a obcí.
 • Podpora spolupráce a komunikace – mezi voleným a profesionálním managementem.
 • Vzdělávání na míru – vzdělávání rozvíjí kompetence voleného a profesionálního managementu dle zjištěného dotazníkového šetření.
 • Úvodní a závěrečná evaluace účastníků vzdělávání. Měření posunu úrovně kompetencí.
 • Pilotní vzdělávání – interaktivní prvky výuky: koučovací styl učení, diskuze, praktická cvičení, ukázkové případové studie, týmové práce, exkurze do prostředí regionálního rozvoje, didaktický film.
 • Proškolování spolupracujících lektorů v nově vytvářených vzdělávacích modulech.
 • Unikátní odborná publikace pro oblast řízení malých měst a obcí určené pro cílovou skupinu a odbornou veřejnost.
 • Nově vytvořený unikátní didaktický film, řešící skutečné případové studie z reálného prostředí.

Základní informace

ID číslo: CZ.1.07/3.2.07/03.0043
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název a číslo prioritní osy: Další vzdělávání 7.3
Název a číslo globálního grantu: Podpora dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/3.2.07
Název a číslo oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání 7.3.2
Datum zahájení realizace projektu: 01. 01. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2014
Příjemce podpory: Comenius Fulnek, o. s.
Vedoucí projektu: Ing. Renáta Václavková, vaclavkova@regio.co.cz,

 

Realizace

 • Zahajovací konference

IMG_2810 IMG_2832 IMG_2902

 • Modul 1 – Rozvoj týmu a sebeprosazení

SONY DSC DSC_0975 DSC_0966

 • Modul 2 – Strategické plánování a rozhodování – dělat věci chytřeji

DSC_0131 DSC_0127 DSC_0168

 • Modul 3 – Správné nastavení procesů zadávacího řízení a efektivní argumentace

IMG_1783 IMG_1816 IMG_1838

 • Modul 4 – Řízení projektů jako nástroj pro rozvoj obce

IMG_2065 IMG_2036 IMG_1953

 • Modul 5 – Vyhledání konkurenční výhody obce a kreativita

IMG_2178 IMG_2283 IMG_2231

 • Modul 6 – Pochopení role zastupitele a role profesionálního managementu

IMG_2537 DSC_0121_1 IMG_2417

 • Spanilá jízda regionem aneb MALÁ OBEC, VELKÉ VÝZVY

IMG_2663 IMG_2731 IMG_2784

 • Závěrečná konference

IMG_2945 IMG_3000 IMG_3027