Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí

Cíl projektu:

Posílení konkurenceschopnosti a zlepšení podmínek pro rozvoj měst a obcí Moravskoslezského kraje prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměřeného na oblast znalostí strategického řízení a rozhodování manažerů na úrovni měst a obcí.

Cílová skupina:

Volení zastupitele tzv. volený management obcí a profesionální management obcí.

V osnovách projektu klademe za cíl dosažení vyšší míry spolupráce mezi profesionálním a voleným managementem. Z pohledu voleného managementu se jedná o pochopení role komunálního politika.

Zastupitelům pomůže zvýšit znalosti a dovednosti vedoucí k aktivnímu rozvoji daného území se základními kritérii

Výstup projektu:

Moderní výuková metodika zaměřená na praktickou aplikovatelnost znalostí v otázkách místního rozvoje s důrazem na praktickou aplikovatelnost znalostí a dovedností v oblastech:

 • Strategického řízení a rozhodování měst a obcí
 • Řízení změn jako nástroje rozvoje
 • Rozpoznání příležitosti a marketingové sebeprosazení obce či města
 • Minimalizace prostoru pro korupci
 • Rozvoj kreativity a efektivní práce

Výsledkem projektu:

30 proškolených osob (starostů, místostarostů a odborných pracovníků)

Jedinečnost projektu:

 • Zaměření na oblast systémového přístupu k řízení místního rozvoje.
 • Podpora malým městům a obcím – vytvoření nových studijních opor ucelený pohled na problematiku řízení malých měst a obcí.
 • Podpora spolupráce a komunikace – mezi voleným a profesionálním managementem.
 • Vzdělávání na míru – vzdělávání rozvíjí kompetence voleného a profesionálního managementu dle zjištěného dotazníkového šetření.
 • Úvodní a závěrečná evaluace účastníků vzdělávání. Měření posunu úrovně kompetencí.
 • Pilotní vzdělávání – interaktivní prvky výuky: koučovací styl učení, diskuze, praktická cvičení, ukázkové případové studie, týmové práce, exkurze do prostředí regionálního rozvoje, didaktický film.
 • Proškolování spolupracujících lektorů v nově vytvářených vzdělávacích modulech.
 • Unikátní odborná publikace pro oblast řízení malých měst a obcí určené pro cílovou skupinu a odbornou veřejnost.
 • Nově vytvořený unikátní didaktický film, řešící skutečné případové studie z reálného prostředí.

Základní informace

ID číslo: CZ.1.07/3.2.07/03.0043
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název a číslo prioritní osy: Další vzdělávání 7.3
Název a číslo globálního grantu: Podpora dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/3.2.07
Název a číslo oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání 7.3.2
Datum zahájení realizace projektu: 01. 01. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2014
Příjemce podpory: Comenius Fulnek, o. s.
Vedoucí projektu: Ing. Renáta Václavková, vaclavkova@comeniusfulnek.cz,