Reference

STRATEGIE, VÝZKUMY, STUDIE, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ

Strategie

- Strategický plán města Vrbno pod Pradědem 2016
- Strategický plán Základní školy Hlučín – Bobrovníky 2016
- Strategický plán Základní školy Píšť 2016
- Strategický plán Mateřské školy Pražmo 2016
- Strategický plán Základní školy Ludgeřovice 2016
- Strategický plán obce Píšť 2015
- Strategický plán Základní školy Hlučín – Rovniny 2015
- Strategie ZŠ – Milotice 2015
- Strategický plán města Opavy (2007)  – socioekonomická analýza města Opavy.

Výzkumy a studie

- Policy paper „Zaměření strukturální pomoci EU pro další transformaci a modernizaci Moravskoslezského kraje (NUTS II Moravskoslezsko) v nadcházejícím finančním období 2014 – 2020“ analýza pro oblasti: a) Pocit bezpečí a kriminalita, b) Dlouhodobá nezaměstnanost c) Koncentrace sociálně vyloučených lokalit a další oblasti. (Realizováno pro Gabal)
- Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy pro oblast Věda, výzkum, inovace 2013. Realizováno pro Region Partner.
- Studie dopadů investice Hyundai na Moravskoslezský kraj (2008). Analýza dopadů lokalizace zahraničního investora na území Moravskoslezského kraje. Pozice v projektu Václavková: řešitel sekce dopady v otázkách vědy a výzkumu na Moravskoslezský kraj. 
- Studie k identifikaci bariér, které znemožňují či omezují úspěchy v projektech financovaných ze zdrojů Evropské Unie. 2013  
- Mediální obraz regionů v České republice: kvantitativní a kvalitativní aspekty a souvislosti- analýza tematické struktury medializace Moravskoslezského kraje v televizním zpravodajství (2013)
- Srovnávací analýza vybraných regionů NUTS II s regionem NUTS II Moravskoslezsko (2011) – Realizováno pro ARR Ostrava

Terénní šetření

- Analýza vnímání bezpečnosti ve městě Fulnek- dotazníkové šetření ke zjištění postoje občanů v oblasti pocitu bezpečí v centru města. 2013 (R. Václavková)
- Dotazníkové šetření pro analýzu současného stavu strategického řízení v obcích Moravskoslezského kraje. 2015 (R. Václavková)
- Dotazníkové šetření na zvýšení návštěvnosti turistických oblastí Poodří- Moravské Kravařsko. 2013 (Regionalisti Ostrava, o.s.)
- Dotazníkové šetření pro rozvoj spolupráce s podnikateli v destinaci  Poodří- Moravské Kravařsko. 2013 (Regionalisti Ostrava, o.s.)
- Analýza příčin problémových oblastí při zpracování a realizaci projektů financovaných ze zdrojů EU vycházejících z poznatků odborníků z praxe – polostrukturované rozhovory. 2013 (R. Václavková)

LEKTORSKÁ ČINNOST A VŠ PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Lektorská činnost

- Strategické plánování a rozhodování – dělat věci chytřeji (R. Václavková, J. Štěpán)
- Správné nastavení procesů zadávacího řízení a efektivní argumentace (R. Václavková, L. Oramus)
- Řízení projektů jako nástroj pro rozvoj obce (R. Václavková)
- Pochopení role zastupitele a role profesionálního managementu (R. Václavková)
- Vzdělávací modul Vyhledání konkurenční výhody obce a kreativita, 2014 (H. König, M. Melárová)

VŠ Pedagogická činnost

- Předmět Řízení regionálních projektů v praxi -(R. Václavková)
- Předmět Regionální projekty a programování- (R. Václavková)
- Předmět Vedení projektových týmů – (R. Václavková)
- Předmět Management regionů a obcí – (R.Václavková)
- Aspekty regionálního rozvoje- (R. Václavková)
- Projekty vědy a výzkumu (R. Václavková)
- Předmět Regionální a městský marketing (M. Melárová)
- Předmět Alternativní přístupy k regionálnímu rozvoji (M. Melárová)
- Předmět Sociální aspekty regionálního rozvoje  (M. Melárová)

PROJEKTY

-TALENT MANAGEMENT – systémová práce s talenty na území města Ostravy(více zde)

- Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí (více zde)

- Inovační strategie Moravskoslezského kraje (2011). Zaměření projektu: tvorba inovační strategie Moravskoslezského kraje. Pozice v projektu: člen pracovní skupiny.

- CERADA – Central European Research and Development Area (realizace 2009 – 2011). Zaměření projektu: posílení výzkumného potenciálu v evropských regionech prostřednictvím podpory a rozvoje výzkumných řídících klastrů, které spojují jak výzkumné organizace, tak podnikatelské subjekty a místní regionální politiku (7 rámcový program). Pozice v projektu: Hlavní řešitel a koordinátor za partnera.

- Inkubátor regionálních specialistů aneb inovace regionálních studií (2011-2013). Zaměření projektu: Inovace bakalářského a navazujícího studia oboru regionální rozvoj. Pozice v projektu (Václavková): vedoucí projektu, odborný řešitel, spoluautor publikace.

- Projekt „Terne Čhave“ (2006-2008). Zaměření projektu: podpora sociálně znevýhodněným skupinám. Pozice v projektu: vedoucí projektu.

- Projekt „Rekonstrukce Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (2006-2007). Zaměření projektu: vybudování regionálního muzea v budově bývalé chlapecké školy. Zapojení v projektu: vedoucí projektu.

- Projekt „Rekonstrukce kostela sv. Josefa ve Fulneku“ (2004-2007). Zaměření projektu: vybudování multifuknčního centra v objektu kostela sv. Josefa. Pozice v projektu: odborný garant pro oblast kultury, vedoucí projektu (od 2006)

- Projekt „Budování komunitních škol na území Moravskoslezského kraje“ (2006-2007). Zaměření projektu: vybudování komunitních center pro oblast vzdělávání a kultury na středních školách Moravskoslezského kraje. Pozice v projektu: vedoucí projektu.

- Jarní a podzimní výukové školy studentů oboru regionálního rozvoje (2008). Zaměření projektu: praktické workshopy pro studenty oboru regionální rozvoj. Obsahem jsou terénní šetření, výzkumná činnost nebo exkurze do rozvojových institucí v Moravskoslezském kraji. Pozice v projektu: vedoucí projektu, koordinátor akce, metodik.

PUBLIKACE, ČLÁNKY, VÝUKOVÉ OPORY

Publikace

VÁCLAVKOVÁ, Renáta et al. Efektivní řízení obce: strategie, marketing, projekty, veřejné zakázky. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2014. ISBN: 978-80-248-3614-0.

KUTSCHERAUER, A., R. VÁCLAVKOVÁ a J. MALINOVSKÝ et al. Komplementární přístupy k podpoře regionálního a municipálního rozvoje. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3285-2.2.

Články

VÁCLAVKOVÁ, Renáta. Je analýza nákladů a přínosů vhodným nástrojem pro hodnocení veřejných investic? In: MEKON 2010: CD of participants‘ reviewed papers from 12th International Conference. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2010, s. 1-9. ISBN 978-80-248-2165-8.3.

VÁCLAVKOVÁ, Renáta. Podstata a smysl strategického řízení regionálního rozvoje v České republice. In: Regionální disparity v územním rozvoji. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2010, s. 192-206. ISBN 978-80-248-2328-

VÁCLAVKOVÁ, Renáta. Efektivní projektové řízení znamená změny v pohledu na tradiční projektové řízení. In: MEKON 2011: the CD of participants‘ reviewed papers from 13th International Conference. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011, s. 1-10. ISBN 978-80-248-2372-0.2.         

MELÁROVÁ M., STACHOŇOVÁ M. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. MEKON 2011: the CD of participants‘ reviewed papers from 13th International Conference, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011, strany 1-13, 978-80-248-2372-0

MELÁROVÁ M., STACHOŇOVÁ M. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize. Regionální disparity. Working papers., VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011, strany 22-34,

MELÁROVÁ M., STACHOŇOVÁ M. Dlouhodobá nezaměstnanost v okrese Karviná. MEKON 2012 : the CD of participants‘ reviewed papers from 14th International Conference, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012, strany 1-11, 978-80-248-2552-6

VÁCLAVKOVÁ R., HOLEŠINSKÁ L. a ADAMOVSKÝ J.. Srovnání pozice regionu Moravskoslezsko vůči vybraným evropským regionům NUTS II. Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D. 2012, roč. 23, č. 1, s. 122-134. ISSN 1211-55

VÁCLAVKOVÁ, Renáta. Nástroje předinvestiční fáze projektu a jejich význam v investičním rozhodování na úrovni obcí a měst. In: XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků: Valtice, 19. – 21. června 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 394-403. ISBN 978-80-210-6257-3.4.     

MELÁROVÁ M., STACHOŇOVÁ M. Mediální obraz Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků: Valtice, 19.-21. června 2013, Masarykova univerzita, 2013, strany 570-578, 978-80-210-6257-3

Výukové opory

VÁCLAVKOVÁ, Renáta. Projekty vědy, výzkumu a inovací (2007) VŠB TUO, aktualizováno (2011) Mendelova univerzita Brno.

VÁCLAVKOVÁ, Renáta. Financování vědy, výzkumu a inovací (2011). Agentura pro regionální rozvoj Ostrava

VÁCLAVKOVÁ, Renáta. Řízení regionálních projektů v praxi (2012) VŠB TUO

VÁCLAVKOVÁ, Renáta. Strategické řízení plánování a rozhodování – dělat věci chytřeji (2013) VŠB TUO

VÁCLAVKOVÁ, Renáta. Řízení projektů jako nástroj uskutečňování rozvoje (2013), VŠB TUO

VÁCLAVKOVÁ, Renáta. Pochopení role zastupitele a role profesionálního managementu (2013) VŠB TUO

MELÁROVÁ, Martina. Vyhledání konkurenční výhody obce a kreativita (2014)