Profesní klub PROFESIONÁLNÍ STAROSTA, ZASTUPITEL

O PROFESNÍ SÍTI

Budeme velmi rádi, pokud se stanete členy tohoto profesního sdružení.

Profesní klub starostů a zastupitelů vytváří  platformu lidí na stejné vlně, těch co chtějí dělat věci lépe a chtějí se vzájemně inspirovat.

V klubu Vám přinášíme zajímavá témata, která vytváříme na základě aktuálního dění ve společnosti či regionech, trendů vývoje managementu a Vašich námětů. Na jednotlivé akce zveme hosty, 1x ročně pojedeme společně také do terénu a chtěli bychom pro Vás zorganizovat také atraktivní společenskou událost. Uděláme vše pro to, abychom Vás inspirovali k lepším výsledkům, abychom Vám umožnili sdílení Vašich zkušeností a pomohli Vám řešit problémy, a také Vám chceme umožnit se neformálně seznámit.

Vstup na akci stojí 200,- Kč (hrazeno dva dny před konáním na účet 4142470399/0800, variabilní symbol 1002016, do poznámky příjemci uveďte příjmení účastníka a název obce) nebo 250,- Kč na místě. Částka je příspěvkem ke krytí vzniklých nákladů (nájem, občerstvení, popř. placený host).

Kapacita počtu účastníků na jedné akci je omezena, neboť chceme zachovat možnost osobního sdílení Vašich zkušeností. Klubu se mohou zúčastnit max. dvě osoby z jedné obce. Takže kdo se první přihlásí, dostane přednost. Proto neváhejte a hlaste se, ale také berte prosím své přihlašování závazně.

HARMONOGRAM AKCÍ PRO ROK 2016

TERMÍN TÉMA KLUBU HOST-STAROSTA POZICE HOSTA HOST-ODBORNÍK ORGANIZACE
23.2.2016 Strategie rozvoje obce a její význam Bc. Daniel Fichna starosta obce Píšť Ing. Renáta Václavková, Ph.D. odborník na strategické plánování, REGIO- Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú.
26.4.2016 Neekologické vytápění domácností – co s tím? Marek Kaniok, Dis. starosta obce Pražmo Mgr. Jiří Bílek, Anna Plošková Bezpečnostně technologický klastr, z. s., Čisté nebe, o. p. s.
14.6.2016 Médií moc šálivá. Co, kde a jak komunikovat? Robert Borski starosta obce Hrádek Mgr. Jarmila Polomská, Mgr. Jiří Šlachta šéfredaktorka Zpravodaje obce Píšť, Stirmedia, marketing a reklama

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM KLUBEM na téma „Strategie rozvoje obce a její význam“ ze dne 23. 2. 2016

Host-starosta:  Bc. Daniel Fichna, starosta obce Píšť
Host-odborník: Ing. Renáta Václavková, Ph.D., odborník na strategické plánování, REGIO- Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú.

IMG_3227IMG_3209IMG_3215
IMG_3208IMG_3219IMG_3212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA DRUHÝM KLUBEM na téma „Neekologické vytápění domácností – co s tím?“ ze dne 26. 4. 2016

Host-starosta: Marek Kaniok, Dis., starosta obce Pražmo
Hosté-odborníci:
Mgr. Jiří Bílek, konzultant pracovní skupiny Ekologie, Bezpečnostně technologický klastr, z. s.
Anna Plošková, ředitelka organizace Čisté nebe o.p.s.

IMG_3317 IMG_3313IMG_3322IMG_3326 IMG_3324IMG_3327
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA TŘETÍM KLUBEM na téma „Médií moc šálivá. Co, kde a jak komunikovat?“ ze dne 14. 6. 2016

Host-starosta: Robert Borski, starosta obce Hrádek
Hosté-odborníci:
Mgr. Jarmila Polomská, šéfredaktorka Zpravodaje obce Píšť
Mgr. Jiří Šlachta, Stirmedia, marketing a reklama

IMG_3375 IMG_3387 IMG_3381 IMG_3414IMG_3393IMG_3401