uzemni marketing

Proč mám dělat marketing a budovat image?

Pokud si na následující vyjádření alespoň 3x odpovíte „ano“, … pak jsme tady pro Vás.

 • Ke své práci potřebuji spokojené žáky, rodiče, občany a zákazníky.
 • Jsem si vědom toho, že média utvářejí názory společnosti.
 • Sociální sítě, to je svět, který nás obklopuje a významně ovlivňuje.
 • Potřebuji se umět vhodně prezentovat před médii.
 • Nechci selhat při argumentaci naší práce.

REALIZUJEME TYTO VÝSTUPY

 • MARKENTINGOVÉ STRATEGIE ORGANIZACE ČI ÚZEMÍ
 • ANALÝZY MEDIÁLNÍHO OBRAZU OBCE, KRAJE, MIKROREGIONU apod.
 • MARKETINGOVÉ STRATEGIE ZAMÝŠLENÝCH PROJEKTŮ, PRODUKTŮ ČI SLUŽEB
 • BUDOVÁNÍ POZITIVNÍHO IMAGE ORGANIZACE – JEDNOTNÉ FIREMNÍ DOKUMENTY, LOGO, ZNAČKA, VIZE, POSLÁNÍ
 • JEDNOTNÉ FIREMNÍ DOKUMENTY, PREZENTAČNÍ FILMY, NAVŠTÍVENKY, MEDIÁLNÍ PREZENTACE
 • PORADENSTVÍ V OBLASTI VYTVOŘENÍ ČI ZLEPŠENÍ MEDIÁLNÍHO OBRAZU ORGANIZACE, REGIONU – WEB, FACEBOOK, LINKED-IN, VLASTNÍ INTERNETOVÁ TELEVIZE, YOUTUBE, ON-LINE KRONIKA OBCE, ŠKOLY apod.
 • VOLEBNÍ PROGRAMY A STRATEGIE´

REALIZUJEME TYTO VÝSTUPY

 • DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ SPRÁVNĚ A SNADNO
 • MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE A SEBEPREZENTACE
 • ÚČINNÁ KOMUNIKACE A ARGUMENTACE
 • POCHOPENÍ ROLE ZASTUPITELEÁNÍ KONKURENČNÍ VÝHODY, IDENTITA OBCE A KONKURENČNÍ VÝHODY