strategicke planovani

Proč strategicky řídit?

Pokud si na následující vyjádření alespoň 3x odpovíte „ano“, … pak jsme tady pro Vás.

 • Chci být dobrý stratég a mít plán, jak vést organizaci k rozvoji.
 • Hledám systematický přístup pro správné rozhodování a argumentaci.
 • Chci naši organizaci (území) odlišit, nalézt její silné stránky a příležitosti rozvoje.
 • Chci znát problémy a ohrožení organizace (území), možnosti jejich řešení a řešit je.
 • Jsem kontrolován a potřebuji kontrolovat.
 • Chci být dlouhodobě ve funkci.
 • Hodně se o strategiích mluví a já to nemám.
 • Chci být PROFESIONÁL…

Realizujeme tyto výstupy

 • ROZVOJOVÉ STRATEGIE, MARKETINGOVÉ STRATEGIE, OBOROVÉ A ODVĚTVOVÉ STRATEGI
 • IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ DO ORGANIZACE – NASTAVENÍ PROCESŮ A ODPOVĚDNOSTÍ, VYTVOŘENÍ STRATEGICKÉHO TÝMU apod.
 • IMPLEMENTACE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ DO ORGANIZACE
 • AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE, PLÁNY INVESTIC A ZÁSOBNÍKY PROJEKT
 • STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTOVÝCH ZÁMĚR
 • STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ROZVOJ LOKALITY, ÚZEMÍ, SPECIFICKÉ SFÉRY aj.
 • SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY, SOCIODEMOGRAFICKÉ ANALÝZY, PRŮZKUMY, PROGNÓZY BUDOUCÍHO VÝVOJ
 • DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN (OBČANŮ, PODNIKATELŮ, TURISTŮ
 • ÚČELOVÉ PRŮZKUMY A ŠETŘENÍ

Nabízené tréninky, workshopy

 • OD STRATEGIE K USKUTEČŇOVÁNÍ ZMĚN
 • PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI
 • VEDENÍ TÝMŮ
 • PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A DOTAČNÍ FINTY