Náš tým

Náš tým nabízí unikátní řešení na míru na základě individuální analýzy potřeb. Naše činnost se zaměřuje na nabídku portfolia služeb, které účinně napomáhají rozvoji regionů. Pro jednotlivé otázky vždy vytvoříme tým profesionálů se zkušenostmi v oboru a osvědčenými referencemi. Náš tým pracuje na úrovni tří divizí: výzkum, poradenství a vzdělávání a rozvoj.

Vedení organizace

Vaclavková focení 066 upravene (2)Zakladatelka a ředitelka:
Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
manažer změny, kouč, konzultant 

Zkušená lektorka s dlouholetou praxí v univerzitním prostředí. Celou svou dvacetiletou kariéru se zabývá zvyšováním výkonnosti a zlepšováním dovedností jednotlivců a jednotlivých organizací. V oblasti výzkumu (studií a analýz)  se zaměřuje na oblast regionálního (místního) rozvoje regionů. Vedla organizace i velké týmy v rámci projektů.
Prezentuje účinné manažerské přístupy k řízení: projektové řízení, strategické plánování, management změny, metody postupného zlepšování, účinný rozhodovací proces, management krajů a obcí. Pro práci s klienty volí různé přístupy, kterými jsou mentorování, koučování a lektorování.  Ve své práci se specializuje na podporu obcí, škol, jiných veřejných institucí a firem.
Jejími aktivitami prošlo tisíce studentů a stovky účastníků různých organizací. Vytvořila metodickou koncepci pro vzdělávání starostů, zastupitelů a vedoucích pracovníků v rámci projektu „Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí“. Napsala řadu článků, studijních materiálů a publikací. Poslední knihou je „Efektivní řízení obce“ z roku 2014.

Motto: Cokoliv děláme, můžeme vždy dělat jinak a lépe“

Martina_foto na web

Výkonná manažerka:
Mgr. Martina Melárová
specialista, konzultant, koordinátor

Specialista a konzultant v otázkách regionálního rozvoje. Rozvojovým tématům obcí a měst se věnovala v univerzitním prostředí, kde po studiu působila jako doktorandka.
Má zkušenosti s výukou na vysoké škole a s lektorováním témat teritoriální marketing, sociální aspekty regionálního rozvoje, dále s přípravou analýz, socioekonomických profilů, dotazníkových šetření, evaluací a psaním odborných článků k rozvojovým tématům.  Věnuje se procesu strategického plánování,  projektovému řízení a dotačnímu managementu.
Podílela se na tvorbě metodické koncepce pro vzdělávání starostů, zastupitelů a vedoucích pracovníků v rámci projektu „Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí“. Je spoluautorkou knihy „Efektivní řízení obce“ z roku 2014.

Motto: „Lidé budou poslouchat, co říkáte, ale uvěří pouze tomu, co uděláte.“ Michael LeBoeuf

Členové správní rady

Mgr. Jana Trdá, Ph.D. – garantuje oblast vzdělávacího procesu

Mgr. Miroslav Všetečka - garantuje oblast problematiky základních škol

Ing. Veronika Cabala - garantuje fungování divize dobrovolníků

Ing. Tomáš Buchwaldek - garantuje oblast síťování a sociálního managementu

Ing. Alexandr Toloch - garantuje oblast SW řešení a využití moderních technologií

Specialisté, konzultanti, lektoři

Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Téma: strategické plánování a řízení, projektové řízení, socioekomický výzkum

Mgr. Martina Melárová
Téma: strategické plánování a řízení, územní marketing, socioekonomický výzkum

Foto Jiří Šlachta (3)Jiří Šlachta

Téma: mediální komunikace, webová a mediální propagace
Hlavní zaměření: content strategy a video marketing, mediální komunikace, webová a mediální propagace
Zkušenosti a reference: tvorba televizních publicistických a dokumentárních pořadů, tvorba obsahu v tištěných i internetových médiích

Motto: „Dobře odvedená práce se vždycky vyplatí.“

 

Renáta_upravenáMgr. Renáta Václavková

Téma: sebeprezentace, argumentace, koučování
Hlavní zaměření: koučování, supervize, lektor měkkých dovedností
Zkušenosti a reference: celoživotní spolupráce s lidmi, členka asociace integrativních koučů

Motto: „Dejte mi pevný bod a pohnu zeměkoulí.“ Archimedes