Aktuální projekty

Systém práce s nadanými dětmi

Projekt: TALENT MANAGEMENT – systémová práce s talenty na území města Ostravy
Evidenční číslo smlouvy 1690/2016/ŠaS
12

 

 

 

 

 

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvinout individuální práci s talenty na ZŠ a SŠ na území statutárního města Ostravy.

Cíle je dosaženo: realizací dlouhodobého vzdělávacího kurzu pro školní koordinátory pro nadání s cílem nastavit koncepci práce s talentovanými dětmi na ZŠ a SŠ.

V rámci kurzu byly zpracovány výukové materiály pro systémovou práci s nadanými žáky pro ostravské školy. V případě zájmu o tyto materiály nám napište na email a sdělte nám svůj požadavek a adresu školy: regio@regio.co.cz

ODBORNÝ GARANT DLOUHODOBÉHO VZDĚLÁVACÍHO KURZU:
Ing. Renáta Václavková, Ph.D., e-mail: vaclavkova@regio.co.cz

ORGANIZAČNÍ GARANT:
Bc. Kateřina Klímková, e-mail: klimkova@regio.co.cz

Termín realizace Dlouhodobého vzdělávacího kurzu – Systém práce s nadaným žákem (64 hod)

  • Počet zapojených škol: 20
  • Počet účastníků vzdělávání: 26

 
Modul 1: Základní východiska pedagoga pro práci s nadaným dítětem

Cíl modulu

Stanovit východiska a předpoklady práce s nadanými dětmi.

34

 

 

 

 

 

 

Modul 2: Specifika a metody práce s nadanými dětmi

Cíl modulu

Seznámit účastníky vzdělávání se specifiky a metodami práce s talentovanými dětmi.

56

 

 

 

 

 

 

Modul 3: Badatelsky orientovaná výuka prakticky při práci s nadanými dětmi  - základní koncepce

Cíl modulu

Seznámit se s badatelsky orientovaným přístupem k nadanému žákovi na teoretické i praktické úrovni.
78

Modul 4: Badatelsky orientovaná výuka prakticky při práci s nadanými dětmi

Cíl modulu

Představit specifika BOV a nastavit předpoklady správně nastavené hypotézy.

910

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 5: Rozvoj myšlení „Out of Box“ při práci s nadanými dětmi

Cíl modulu

Naučit účastníky techniky, které mohou použít při práci s nadanými dětmi, aby je mohli inspirovat v myšlení Out of box.

1112

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 6: Hosté z praxe

Cíl modulu

Život s nadáním

Individuální vzdělávací plán a práce speciálního pedagoga

1314

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 7: Sebeřízení a rozvoj potenciálu nadaných dětí

Cíl modulu

Naučit účastníky koučovacímu přístupu, kterým budou rozvíjet nadané žáky.

1516

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 8: Obhájení závěrečné práce a předání certifikátů

17

 

 

 

 

 

 

 


 

Zpětná vazba účastníků

18192021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Děkujeme magistrátu města Ostravy za finanční podporu projektu. Zároveň děkujeme všem účastníkům vzdělávání za vytvoření příjemné a inspirativní atmosféry naplněné prací a v neposlední řadě lektorům za provázení kurzy a předávání svých zkušeností učitelům – „koordinátorům pro práci s nadanými žáky.“

Renáta Václavková

a

kolektiv lektorů a organizačních pracovníků.

 

Ostrava_logo